KRABBEFISKE


Krabbeturen 2011, går av stabelen fredag 23. september kl. 12:00,
vær tidlig ute og meld deg på før det blir fulltegnet.
SÅ STOR KRABBE, SOM SLAPP UNNA


Dagens fangst
vær tidlig ute og meld deg på før det blir tomt for krabber.
Krabbekoking


Krabbefiskerne

Krabbefiske, kort oppsummering av gjeldene regelverk fra Fiskeridirektoratet..
Regler for strekningen mellom svenskegrensen og til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke.
 •  Du kan benytte inntil 20 krabbeteiner og selge fangst for inntil kr 50.000 per kalenderår
 •  Krabbeteiner skal merkes tydelig med navn og adresse.
 •  Krabbeteiner skal ha én sirkelformet fluktåpning med diameter på minst 80 millimeter på hver side av redskapet.
 •  Mellom svenskegrensen og Varnes fyr på Lista er minimumsdybden for setting av krabbeteiner 25 meter.
 •  Anbefalt minstemål på krabbe, Rogaland til svenskegrensen 11 cm (målt ved skallets største bredde)
Fiskeridirektoratets regler for fritidsfiske av krabbe, fullversjonen Klikk her....


Taskekrabbe

Fakta om taskekrabbe
Latinsk navn: Cancer pagurus
Norske navn: Krabbe, rødkrabbe, paltosk, høvring, skryda Størrelse: Ca. 30 cm, ca. 2,5 kg
Levealder: Ca. 15 år
Utbredelse: Kystfarvann fra Nord-Afrika, Middelhavet Svartehavet til Finnmark
Gytetidspunkt/-område: Gyter senhøstes i hele området
Føde: Det meste av bunndyr